Laat je stem horen via de cliëntenraad

Cliëntenraad Sport- en Zorgatelier WYzorg

De cliëntenraad is actief als klankbord voor bezoekers en deelnemers. Ben jij een bezoeker en/of deelnemer bij WYzorg? Dan is jouw stem belangrijk!

Bijdrage aan de missie

De missie van Sport- en Zorgatelier WYzorg, ‘samen op weg naar persoonlijke groei’, wordt ook door de cliëntenraad gezien als haar missie. De cliëntenraad bespreekt onderwerpen die door bezoekers worden aangedragen. De onderwerpen die niet alleen voor één bezoeker gelden, maar ook voor andere bezoekers belangrijk zijn, worden besproken in de cliëntenraad.

Maak kennis met de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vier leden (v.l.n.r.): Irma de Bresser, Ad Vermeulen, Joost Oostelbos en Frank van Casteren. De leden komen een aantal keer per jaar samen en kunnen in bijzondere gevallen eerder bijeenkomen. Tijdens deze samenkomsten worden de punten besproken die zijn gedeeld door bezoekers en/of deelnemers. De leden kunnen zelf ook punten inbrengen.

In dit nieuwsartikel van februari (2023) stelt de cliëntenraad zich voor.

Foto clientenraad 17-2-2023 website

Laat je stem horen via de cliëntenraad

 
De cliëntenraad is er voor iedereen die deelneemt aan een van de activiteiten van Sport- en Zorgatelier WYzorg. De leden vertegenwoordigen graag elke bezoeker en/of deelnemer. Vragen, opmerkingen, tips, complimenten en ideeën zijn meer dan welkom. Je kunt jouw stem laten horen via een e-mail naar clientenraad@wyzorg.nl of door gebruik te maken van de ideeënbus, die zich bevindt in de entree van het atelier aan de linkerzijde wanneer je binnenkomt.

Door jouw stem te laten horen over en voor WYzorg en deze te delen met de cliëntenraad, draag je bij aan de missie: ‘samen op weg naar persoonlijke groei’. Jouw bijdrage kan namelijk helpen bij de ontwikkeling van Sport- en Zorgatelier WYzorg.