Onze tarieven

Tarieven Dagbesteding:

Begeleiding in groep ‘Sport- en Zorgatelier WYzorg’
Halve dag ochtend (incl. koffie/thee en lunch)
€ 66,64
Halve dag middag (incl. koffie/thee en gezonde snack)
€ 66,64
Hele dag (incl. koffie/thee, lunch en gezonde snack)
€ 133,28
  • Wij hanteren het NZa tarief voor begeleiding in groep. 
Begeleiding in groep ‘Sportatelier WYzorg’
Een dagdeel (incl. koffie/thee)
€ vergoeding per dagdeel vanuit de gemeente
Twee dagdelen (incl. koffie/thee)
€ twee keer het bovenstaande tarief per dagdeel
  • Wij hanteren het tarief van de gemeente voor begeleiding in groep.
  • Nog géén indicatie? Voor een wachttarief van €35,- per dag (voor maximaal 2 maanden) kunt u toch al beginnen.

Tarief individuele begeleiding:

Individuele begeleiding
Kosten per uur
€ 72,39

Wij hanteren het NZa tarief voor individuele begeleiding. 

Vergoedingen

  • Onze zorg en begeleiding wordt gefinancierd vanuit jouw Persoonsgebonden budget (PGB) dat je ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Indien je informatie wilt over het PGB kun je terecht bij de belangenvereniging Per Saldo. Je kunt de zorg en begeleiding ook uit eigen middelen financieren.
  • Wil je gebruik maken van dagbesteding, maar is er nog géén indicatie afgegeven? Informeer naar de mogelijkheden.
  • Voor meer informatie kun je terecht bij een onafhankelijk informatie- en adviespunt: https://www.regelhulp.nl/contact