Wat is geriatrie fysiotherapie?

De geriatrie fysiotherapeut richt zich met name op kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren en ouderen met chronische of langdurige aandoeningen.

Wat doet de geriatrie fysiotherapeut?

  • De therapeut richt zich op het verbeteren / behouden van het lichamelijk functioneren, zodat je zo lang mogelijk (thuis) kunt blijven functioneren. 
  • Draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en de mantelzorger.
  • Werkt multidisciplinair samen met andere zorgverleners zoals een logopedist, ergotherapeut of psychologie.
  • Begeleidt na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • Adviseert over het gebruik van hulpmiddelen.
  • Geeft informatie over valpreventie.

De fysiotherapeut werkt samen met andere zorginstellingen die zich richten op ouderenzorg en is aangesloten bij het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Tilburg e.o. en Zorg & Welzijn Oisterwijk.

Kosten

Klik op de knop hieronder voor een overzicht van onze tarieven.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt behandelingen uit je basis- en aanvullende verzekering. Indien dit niet toereikend is, betaal je bij uit eigen middelen. Vraag het je fysiotherapeut.

Vragen?

Bel 085-4868390 of email info@wyzorg.nl