Coaching op leefstijl (CooL) bij Sport- en Zorgatelier WYzorg!

Wil jij ook gezondere keuzes in je dagelijkse leven leren maken? Speciaal hiervoor gaat WYzorg een Coaching op Leefstijl traject verzorgen. Dit is een 2-jarig traject met verschillende individuele- en groepsbijeenkomsten waarbij je samen met de leefstijlcoaches werkt aan een gezondere leefstijl. Voorbeelden hiervan zijn;

  • Werken aan een gezondere leefstijl en gezondheidswinst. Binnen dit hoofddoel formuleert elke deelnemer eigen, unieke doelen. Want ieder mens is uniek en voor iedereen werkt het anders.
  • Meer inzicht in hoe voeding, beweging, slapen, ontspanning, stress en zingeving met elkaar samenhangen. En hoe deze factoren een rol spelen in gewicht en vitaliteit.
  • Doelen bepalen, haalbare acties bedenken én deze met resultaat uitvoeren.
  • Bewustwording van keuzes en onderliggende emoties, gedachten en gevoelens. En daarop meer grip krijgen.
  • Meer regie krijgen over jouw leefstijl en daarmee ook voor een groot deel over jouw gezondheid.

Wat maakt CooL bij WYzorg bijzonder?
Mees Lamme van WYzorg en Leefstijlcoach Monique van Krieken van Voorwaarts Vitaliteit werken tijdens dit traject intensief samen met extra aandacht voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en kwetsbare senioren.

Kosten

Intake € 77,28 behandelfase per kwartaal € 182,80 onderhoudsfase per kwartaal € 92,71.
Het programma is opgenomen in de basiszorgverzekering. Deelname kost je dus niets.

Vergoeding

CooL is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Je moet voldoen aan de volgende criteria én een verwijsbrief van je huisarts is noodzakelijk.

  • BMI > 25 en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en/of diabetes type 2 en/of slaapapneu en/of artrose
  • BMI > 25 en een vergrote buikomvang. Heren > 102 cm en Dames > 88 cm
  • BMI > 30

Vragen?

Bel: 085-4868390 of 06-39884392 óf mail meeslamme@wyzorg.nl of monique@voorwaartsvitaliteit.nl