Skip to content

Klachtenregeling

Compliment of klacht?

Bij Sport- en Zorgatelier WYzorg doen we ons uiterste best om u de beste begeleiding en behandeling te geven. Complimenten of vragen kunt u mailen naar info@wyzorg.nl. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan horen wij graag wat uw klacht is. Door goed om te gaan met uw onvrede, proberen we uw vertrouwen te herstellen. Waar nodig, nemen we maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Gebruik hiervoor dit formulier. 

Wie kan een klacht indienen?
Iedere gebruiker van de diensten en faciliteiten van Sport- en Zorgatelier WYzorg kan een klacht indienen. Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om een klacht in te dienen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ander. U dient deze persoon wel schriftelijk te machtigen.

Bij wie kan ik terecht met mijn klacht?

  • Direct aan de bron

U kunt uw klacht bespreken met de medewerker die volgens u verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw onvrede. Hij/zij biedt een luisterend oor en probeert samen met u tot een oplossing te komen.

  • De onafhankelijk klachtenfunctionaris
dhr. Peter Verspeek is aangesteld als klachtenfunctionaris. Hij is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Hij adviseert en verwijst door. Hij tracht te oordelen in de geest van de wet (Wkkgz) en kiest dus geen partij voor u of de organisatie.
U kunt Peter Verspeek bereiken via: tel: 06-14794293 of e-mail: memo56@planet.nl
 
  • Management

Mocht het gesprek met de betrokken medewerker of de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leiden of wilt u uw onvrede liever met het management bespreken, dan kunt u uw vraag richten aan het management. Deze tracht onafhankelijk te oordelen in geest van de wet (Wkkgz) en kiest dus geen partij voor u of de medewerker(s).
U kunt een email sturen naar info@wyzorg.nl of contact opnemen met 06-42059520 op werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur.

  • Externe klachtencommissie

Als u intern met WYzorg niet tot een goede oplossing komt of als u de klacht niet intern durft aan te geven, kunt u uw klacht uiten bij de externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij klachtenloket zorg. Kijk op www.klachtenloket-zorg.nl.

Registratie
Door uw onvrede kenbaar te maken worden knelpunten zichtbaar. Wij registreren uw klacht en analyseren deze gegevens anoniem ter verbetering van onze kwaliteit van zorg.

Vertrouwelijk
U klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens en informatie worden enkel met uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. U kunt het privacy statement vinden op www.wyzorg.nl

De medewerkers van Sport- en Zorgatelier WYzorg doen hun uiterste best om u goede zorg te bieden. Ook als u een compliment wilt geven, kan dat. 

Algemene Contactgegevens

Sport- en Zorgatelier WYzorg
Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk
085-4868390 | info@wyzorg.nl