Klachtenregeling

Compliment of klacht?

Bij Sport- en Zorgatelier WYzorg doen we ons uiterste best om u de beste begeleiding en behandeling te geven. Complimenten of vragen kunt u mailen naar info@wyzorg.nl. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan horen wij graag wat uw klacht is. Door goed om te gaan met uw onvrede, proberen we uw vertrouwen te herstellen. Waar nodig, nemen we maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?
Iedere bezoeker, medewerker, vrijwilliger of gebruiker van de diensten en faciliteiten van Sport- en Zorgatelier WYzorg kan een klacht indienen. Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om een klacht in te dienen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ander. U dient deze persoon wel schriftelijk te machtigen.

Bij wie kan ik terecht met mijn klacht?

  • Direct aan de bron

U kunt uw klacht bespreken met de medewerker die volgens u verantwoordelijk is voor het ontstaan van uw onvrede. Hij/zij biedt een luisterend oor en probeert samen met u tot een oplossing te komen.

  • De klachtencoördinator

Mocht het gesprek met de betrokken medewerker niet tot het gewenste resultaat leiden of wilt u uw onvrede liever vertrouwelijk bespreken, dan kunt u beroep doen op de klachtencoördinator. Deze tracht onafhankelijk te oordelen in geest van de wet (Wkkgz) en kiest dus geen partij voor u of de medewerker(s).

Hoe kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator?
U kunt een email sturen naar info@wyzorg.nl of telefonisch of via Whats app contact opnemen met 06-42059520 op werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Registratie
Door uw onvrede kenbaar te maken worden knelpunten zichtbaar. Wij registreren uw klacht en analyseren deze gegevens anoniem ter verbetering van onze kwaliteit van zorg.

Vertrouwelijk
U klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens en informatie worden enkel met uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. U kunt het privacy statement vinden op www.wyzorg.nl

Algemene Contactgegevens

Sport- en Zorgatelier WYzorg
Le Sage ten Broekstraat 2, 5062 CT Oisterwijk
085-4868390 | info@wyzorg.nl