Parkinson en Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening. Door het afsterven van dopamine-producerende cellen ontstaat een tekort aan dopamine in de hersenen. Dit is de hoofdoorzaak voor het ontwikkelen van de symptomen die optreden bij de ziekte van Parkinson. Door (een combinatie van) medicatie en paramedische behandelingen kunnen de symptomen wel verminderd worden, waardoor de kwaliteit van leven van mensen met Parkinson verbetert.

Bij parkinsonisme kunnen stoornissen of beperkingen voorkomen die ook optreden bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak. Voorbeelden van Parkinsonismen zijn Multiple Systeem Atrofie (MSA), Progressieve Supranucleaire Parese (PSP), Corticobasaal Syndroom (CBS), Lewy Body Dementie (LBD) en vasculaire Parkinsonisme.

  • De therapie is gericht op het behouden/verbeteren van kracht, conditie en balans.
  • Uitgegaan wordt van de hulpvraag met aandacht voor specifieke doelen.
  • Het is mogelijk om deel te nemen aan groepstherapie, samen met anderen met Parkinson(isme).
  • Multidisciplinair samenwerking met andere zorgverleners zoals een logopedist, ergotherapeut of een psycholoog.

De fysiotherapeut werkt samen met andere zorginstellingen die zich richten op Parkinson(isme) en is aangesloten bij ParkinsonNet.

Kosten

Klik op de knop hieronder voor een overzicht van onze tarieven.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt behandelingen uit je basis- en aanvullende verzekering. Indien dit niet toereikend is, betaal je bij uit eigen middelen. Vraag het je fysiotherapeut.

Vragen?

Bel 085-4868390 of mail info@wyzorg.nl