In de meeste gevallen wordt fysiotherapie verzekerd via de zorgverzekering. Ben je verzekerd, dan zijn de tarieven conform de voorwaarden van jouw zorgverzekering. Ben je niet verzekerd, dan gelden onderstaande tarieven voor het jaar 2024.

Omschrijving
Kosten
Zitting fysiotherapie
€ 40,01
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€ 71,53
Lange zitting voor patiënten met complexe en / of meervoudige zorgvragen
€ 54,56
Zitting geriatrie fysiotherapie
€ 49,10
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 54,56
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie
€ 59,68
Toeslag behandeling aan huis
€ 16,97
Telefonische zitting
€ 40,01
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 30,31
Valpreventieprogramma
€ 50,-*

Als je een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij je dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. We maken direct een nieuwe afspraak. 

Een afspraak kun je annuleren en/of verzetten via telefoonnummer 085-4868390. Bij géén gehoor kun je een voicemailbericht achterlaten of een mail sturen aan info@wyzorg.nl

Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en worden bij jou zelf in rekening gebracht.

Voor kosten van een niet-nagekomen afspraak zie bovenstaand tarief. Besef wanneer je een afspraak afzegt dit kosten met zich meebrengt voor jouw fysiotherapeut.