Missie en visie

Onze droom (missie):

‘Samen op weg naar persoonlijke groei!’

Hoe wordt dit werkelijkheid (visie):

Wij maken het verschil en bieden grensverleggende zorg die inhaakt op participatie, functioneren en veerkracht.
In de lijn van de visie van Machteld Huber (2012): Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

Wat (kernwaarden):
  • Wij bieden zinvolle dagbesteding.
  • Wij werken vraaggericht en leveren maatwerk.
  • Wij begeleiden naar langdurig, zelfstandig functioneren en volwaardige deelname aan de maatschappij.
  • Wij bieden mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en vriendschappen te sluiten.
  • Wij bieden je partner of je gezin een moment waarop zij andere dingen kunnen ondernemen.
  • Wij hebben aandacht voor een gezonde leefstijl. 
Met wie (kernkwaliteiten):

Medewerkers en vrijwilligers betrekken.
Lokaal en regionaal samenwerken.

wyzorg FYSIO-29