Laat je stem horen via de cliëntenraad!

Cliëntenraad Sport- en Zorgatelier WYzorg
Er zijn nieuwe ontwikkelingen binnen WYzorg. De cliëntenraad is reeds opgestart en actief als klankbord voor bezoekers en deelnemers. Ben jij een bezoeker en/of deelnemer bij WYzorg? Dan is jouw stem belangrijk!

Bijdrage aan de missie
De missie van Sport- en Zorgatelier WYzorg, ‘samen op weg naar persoonlijke groei’, wordt ook door de cliëntenraad gezien als haar missie. De cliëntenraad bespreekt onderwerpen die door bezoekers worden aangedragen. De onderwerpen die niet alleen voor één bezoeker gelden, maar ook voor andere bezoekers belangrijk zijn, worden besproken in de cliëntenraad.

Maak kennis met de cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit vier leden (v.l.n.r.): Irma de Bresser, Ad Vermeulen, Joost Oostelbos en Frank van Casteren. De leden komen een aantal keer per jaar samen en kunnen in bijzondere gevallen eerder bijeenkomen. Tijdens deze samenkomsten worden de punten besproken die zijn gedeeld door bezoekers en/of deelnemers. De leden kunnen zelf ook punten inbrengen.

In een eerder nieuwsartikel op de site en in de nieuwsbrief van februari (2023) stelt de cliëntenraad zich aan jullie voor.


Laat je stem horen via de cliëntenraad
De cliëntenraad is er voor iedereen die deelneemt aan een van de activiteiten van WYzorg. De leden vertegenwoordigen graag elke bezoeker en/of deelnemer. Vragen, opmerkingen, tips, complimenten en andere ideeën zijn meer dan welkom. Je kunt jouw stem laten horen via een e-mail naar clientenraad@wyzorg.nl of door gebruik te maken van de ideeënbus, die zich bevindt in de entree van WYzorg aan de linkerzijde wanneer je binnenkomt.

Door jouw stem te laten horen over en voor WYzorg en deze te delen met de cliëntenraad, draag je bij aan de missie: ‘samen op weg naar persoonlijke groei’. Jouw bijdrage kan namelijk helpen bij de ontwikkeling van WYzorg. 

Recommended Posts